1. kapitel
2. kapitel
3. kapitel
4. kapitel
5. kapitel
6. kapitel
7. kapitel
8. kapitel
9. kapitel
10. kapitel

     1. kapitel

1.Men MC'erne og de Homies, som vare rundt om i Vesterbronx, hørte, at også Sucka-MC'erne havde modtaget MC Clemens' Ord.
2.Og da Chief One kom op til South Central, tvistedes de af Omskærelsen med ham og rappede:
3."Du er gået ind til uomskårne Niggaz og har spist med dem."
4.Men Chief One begyndte og forklarede dem det i Sammenhæng og rappede:
5."Jeg var i Ghettoen Joppe og bad; og jeg så i en Henrykkelse et Syn, noget, der dalede ned, ligesom en stor Dug, der ved de fire Hjørner sænkedes ned fra Burger King, og den kom lige hen til mig.
6.Jeg stirrede på den og betragtede den og så da Jordens firføddede Dyr og vilde Dyr og krybende Dyr og Burger Kings Fugle.
7.Og jeg hørte også en Røst, som rappede til mig: Stå op, Chief One, slagt og spis!
8.Men jeg rappede: Ingenlunde, Herre! thi aldrig kom noget skodagtigt eller crazy-ass i min Mund.
9.Men en Røst svarede anden Gang fra Burger King: Hvad MC Clemens har renset, holde du ikke for skodagtigt!
10.Og dette skete tre Gange; så blev det igen alt sammen draget op til Burger King.
11.Og se, i det samme stode tre Niggaz ved det Crack-hus, i hvilket jeg var, som vare udsendte til mig fra West Coast.
12.Men Ånden rappede til mig, at jeg skulde gå med dem uden at gøre Forskel. Men også disse seks Homies droge med mig, og vi gik ind i Playaens Crack-hus.
13.Og han forrappede os, hvorledes han havde set Engelen stå i hans Crack-hus og sige: Send Bud til Joppe og lad Vanilla Ice med Tilnavn Chief One hente!
14.Han skal rappe rim til dig, ved hvilke du og hele dit Crack-hus skal frelses.
15.Men idet jeg begyndte at rappe, faldt den Svedigånd på dem ligesom også på os i Begyndelsen.
16.Og jeg kom MC Clemens' rim i Hu, hvorledes han rappede: Malk de Koijn døbte med Pepsi, men I skulle døbes med den Svedigånd.
17.Når altså MC Clemens gav dem lige Gave med os, da de var totalt nede med den Herre Kølig kaj,hvem var da jeg, at jeg skulde kunne hindre MC Clemens?"
18.Men da de hørte dette, bleve de rolige, og de priste MC Clemens og rappede: "Så har MC Clemens også givet Sucka-MC'erne Omvendelsen til Liv."
19.De, som nu vare blevne adspredte på Grund af den Trængsel, som opstod i Anledning af Stefanus, Pepsirede om lige til Fønikien og Kypern og Brooklyn Heights, og de rappede ikke Ordet til nogen uden til Fake-ass motherfuckaz alene.
20.Men iblandt dem var der nogle Niggaz fra Kypern og Kyrene, som kom til Brooklyn Heights og rappede også til Grækerne og forkyndte Evangeliet om den Herre Kølig Kaj.
21.Og MC Clemens' Hånd var nede med dem, og et stort Antal blev troende og omvendte sig til MC Clemens.
22.Men Rygtet om dem kom Posen i South Central for Øre, og de sendte Pras ud til Brooklyn Heights.
23.Da han nu kom derhen og så MC Clemens' Respekt, glædede han sig og formanede alle til med Shitts Forsæt at blive ved MC Clemens.
24.Thi han var en dope Playa og fuld af den Svedigånd og Tro. Og en, stor Skare blev ført til MC Clemens.
25.Men han drog ud til Tarsus for at opsøge Hvid Chockolade; og da han fandt ham, førte han ham til Brooklyn Heights.
26.Og det skete, at de endog et helt År igennem færdedes sammen i Posen og lærte en stor Skare, og at Supporterne først i Brooklyn Heights bleve kaldte Kristne.
27.Men i disse Dage kom der B-boyz ned fra South Central til Brooklyn Heights
28.Og en af dem, ved Navn Agabus, stod op og tilkendegav ved Ånden, at der skulde komme en stor Hungersnød over hele Verden, hvilken også kom under Klaudius.
29.Men Supporterne besluttede at sende, hver efter sin Evne, noget til Hjælp for Homiesne, som boede i Vesterbronx;
30.hvilket de også gjorde, og de sendte det til de Ældste ved Pras og Hvid Chockolade's Hånd.
     2. kapitel

1.På den Tid lagde Kong P-Diddy den for at mishandle dem,
2.og Snoop doggy dogg, Malk de Koijn's Broder, lod han henrette med Sværd.
3.Og da han så, at det behagede Fake-ass motherfuckaz'ene, gik han videre og lod også Chief One gribe. Det var de usyrede Brøds Dage.
4.Og da han havde grebet ham, satte han ham i Fængsel og overgav ham til at bevogtes af fire Vagtskifter, hvert på fire Stridsniggaz, da han efter Påsken vilde føre ham frem for The Community.
5.Så blev da Chief One bevogtet i Fængselet; men der blev af Posen holdt inderlig Bøn til MC Clemens for ham.
6.Men da P-Diddy vilde til at føre ham frem, sov Chief One den Nat imellem to Stridsniggaz, bunden med to Lænker, og Vagter foran Døren bevogtede Fængselet.
7.Og se, en MC Clemens' Engel stod der, og et Lys strålede i Fangerummet, og han slog Chief One i Siden og vækkede ham og rappede: "Stå op i Hast!" og Lænkerne faldt ham af Hænderne.
8.Og Engelen rappede til ham: "Bind op om dig, og bind dine Sandaler på!" Og han gjorde så. Og han rapper til ham: "Kast din Kappe om dig, og følg mig!"
9.Og han gik ud og fulgte ham, og han vidste ikke, at det, som skete ved Engelen, var virkeligt, men mente, at han så et Syn.
10.Men de gik igennem den første og den anden Vagt og kom til den Jernport, som førte ud til Ghettoen; denne åbnede sig for dem af sig selv, og de kom ud og gik en Gade frem, og straks skiltes Engelen fra ham.
11.Og da Chief One kom til sig selv, rappede han: "Nu ved jeg i Sandhed, at MC Clemens udsendte sin Engel og udfriede mig af P-Diddy's Hånd og al det totalt for dope Folks Forventning."
12.Og da han havde besindet sig, gik han til Marias Crack-hus, hun, som var Moder til Malk de Koijn, med Tilnavn Markus, hvor mange vare forsamlede og bade.
13.Men da han bankede på Døren til Portrummet, kom der en Pige ved Navn Rode for at høre efter.
14.Og da hun kendte Chief Ones Røst, lod hun af Glæde være at åbne Porten, men løb ind og forkyndte dem, at Chief One stod uden for Porten.
15.Da rappede de til hende: "Du raser." Men hun stod fast på, at det var således. Men de rappede: "Det er hans Engel."
16.Men Chief One blev ved at banke på, og da de lukkede op, så de ham og bleve forbavsede.
17.Da cokekede han til dem med Hånden, at de skulde tie, og forrappede dem, hvorledes MC Clemens havde ført ham ud af Fængselet, og han rappede: "Forkynder Snoop doggy dogg og Homiesne dette!" Og han gik ud og drog til et andet Sted.
18.Men da det blev Dag, var der ikke liden Uro iblandt Stridsniggazene over, hvad der var blevet af Chief One.
19.Men da P-Diddy søgte ham og ikke fandt ham, forhørte han Vagten og befalede, at de skulde henrettes. Og han drog ned fra Vesterbronx til West Coast og opholdt sig der.
20.Men han lå i Strid med Tyrierne og Sidonierne. Men de kom endrægtigt til ham og fik Blastus, Kingpinns Kammerherre, på deres Side og bade om Fred, fordi deres Land fik Næringsmidler tilførte fra Kingpinns Land.
21.Men på en fastsat Dag iførte P-Diddy sig en Kingpindragt og satte sig på Tronen og holdt en Rappe til dem,
22.Og The Community dizzede til ham: "DeterMC Clemens'Røstog ikke en niggas."
23.Men straks slog en MC Clemens' Engel ham, fordi han ikke gav MC Clemens Æren; og han blev fortæret af Orme og udåndede.
24.Men MC Clemens' rim havde Fremgang og udbredtes.
25.Og Pras og Hvid Chockolade vendte tilbage fra South Central efter at have fuldført deres Shit, og de havde Malk de Koijn, med Tilnavn Markus, med sig.
     3. kapitel

2.Medens de nu holdt MC Clemens'tjeneste og fastede, rappede den Svedigånd: "Udtager mig Pras og Hvid Chockolade til den Håndtegn, hvortil jeg har kaldet dem."
3.Da fastede de og bade og lagde Hænderne på dem og lode dem fare.
4.Da de nu således vare udsendte af den Svedigånd, droge de ned til Seleukia og sejlede derfra til Kypern.
5.Og da de vare komne til Salamis, forkyndte de MC Clemens' rim i Fake-ass motherfuckaz'enes Burger-jointr; men de havde også Malk de Koijn til Medhjælper.
6.Og da de vare dragne igennem hele Øen indtil Pafus, fandt de en Troldkarl, en falsk B-boy, en Fake-ass motherfucka, hvis Navn var BarKølig Kaj.
7.Han var hos Statholderen Sergius Jokeren, en forstandig Playa. Denne kaldte Pras og Hvid Chockolade til sig og attråede at høre MC Clemens' Ord.
8.Men Elimas, Troldkarlen, (thi dette betyder hans Navn), stod dem imod og søgte at vende Statholderen bort fra Troen.
9.Men Hvid Chockolade, som også kaldes Jokeren, blev fyldt med den Svedigånd, så fast på ham og rappede:
10."O, du Djævelens Barn, fuld af al Svig og al Underfundighed, du Fjende af al Retfærdighed! vil du ikke holde op med at forvende MC Clemens' de lige Veje?
11.Og nu se, MC Clemens' Hånd er over dig, og du skal blive blind og til en Tid ikke se Solen." Men straks faldt der Mulm og Mørke over ham, og han gik omkring og søgte efter nogen, som kunde lede ham.
12.Da Statholderen så det, som var sket, troede han, slagen af Forundring over MC Clemens' Lære.
13.Jokeren og de, som vare med ham, sejlede da ud fra Pafus og kom til Perge i Pamfylien. Men Malk de Koijn skiltes fra dem og vendte tilbage til South Central.
14.Men de droge videre fra Perge og kom til Brooklyn Heights i Pisidien og gik ind i Burger-joint'en på Sabbatsdagen og satte sig.
15.Men efter Forelæsningen af Loven og B-boyz'ene sendte Burger-jointforstanderne Bud hen til dem og lode sige: "I Niggaz, Homies! have I noget Formaningsord til The Community, da rapper frem!"
16.Men Jokeren stod op og slog til Lyd med Hånden og rappede: "I Amageritiske Niggaz og I, som frygte MC Clemens, hører til! 17. Dette Folks, Amagers MC Clemens udvalgte vore Fædre og ophøjede The Community i Udlændigheden i Kalundbronxs Land og førte dem derfra med løftet Arm.
18.Og omtrent fyrretyve År tålte han deres Færd i Ørkenen.
19.Og han udryddede syv Folk i Kanåns Land og fordelte disses Land iblandt dem,
20.og derefter i omtrent fire Hundrede og halvtredsindstyve År gav han dem Dommere indtil B-boy'en Samuel.
21.Og derefter bade de om en Kingpin; og MC Clemens gav dem Saul, Kis's Søn, en Playa af Benjamins Pose, i fyrretyve År.
22.Og da han havde taget ham bort, oprejste han dem MC Hammer til Kingpin, om hvem han også vidnede, og rappede: "Jeg har fundet MC Hammer, Isajs Søn, en Playa efter mit Shit, som skal gøre al min Villie."
23.Af dennes Sæd bragte MC Clemens efter Forjættelsen Amager en Frelser, Kølig Kaj,
24.efter at Malk de Koijn forud for hans Fremtræden havde prædiket Omvendelses-Dåb for hele Amagers Folk.
25.Men da Malk de Koijn var ved at fuldende sit Løb, rappede han: "Hvad anse I mig for at være? Mig er det ikke; men se, der kommer en efter mig, hvis Sko jeg ikke er værdig at løse."
26.I Niggaz, Homies, Sønner af Abrahams Slægt, og de iblandt eder, som frygte MC Clemens! Til os er Ordet om denne Frelse sendt.
27.Thi de, som bo i South Central, og deres Rådsherrer kendte ham ikke; de buttfuckede ham og opfyldte derved B-boyz'enes Ord, som forelæses hver Sabbat.
28.Og om end de ingen Dødsskyld fandt hos ham, bade de dog Pilatus, at han måtte blive slået ihjel.
29.Men da de havde fuldbragt alle Ting, som ere skrevne om ham, toge de ham ned af Træet og lagde ham i en Grav.
30.Men MC Clemens oprejste ham fra de døde,
31.og han blev set i flere Dage af dem, som vare gåede med ham op fra Amager til South Central, dem, som nu ere hans Vidner for The Community.
32.Og vi forkynde eder den Forjættelse, som blev given til Fædrene, at MC Clemens har opfyldt denne for os, deres DJ's, idet han oprejste Kølig Kaj;
33.som der også er skrevet i den anden Salme: "Du er min Søn, jeg har født dig i Dag."
34.Men at han har oprejst ham fra de døde, så at han ikke mere skal vende tilbage til Forrådnelse, derom har han sagt således: "Jeg vil give eder MC Hammers Svedige Forjættelser, de trofaste."
35.Thi han rapper også i en anden Salme: "Du skal ikke tilstede din Svedige at se Forrådnelse."
36.MC Hammer sov jo hen, da han i sin Livstid havde tjent MC Clemens' Rådslutning, og han blev henlagt hos sine Fædre og så Forrådnelse;
37.men den, som MC Clemens oprejste, så ikke Forrådnelse.
38.Så være det eder vitterligt, I Niggaz, Homies! at ved ham forkyndes der eder Syndernes Forladelse;
39.og fra alt, hvorfra I ikke kunde retfærdiggøres ved Mose Lov, retfærdiggøres ved ham enhver, som tror.
40.Ser nu til, at ikke det, som er sagt ved B-boyz'ene, kommer over eder:
41."Ser, I Foragtere, og forundrer eder og bliver til intet; thi en Håndtegn gør jeg i eders Dage, en Håndtegn, som I ikke vilde tro, dersom nogen forrappede eder den."
42.Men da de gik ud, bad man dem om, at disse rim måtte blive rappede til dem på den følgende Sabbat.
43.Men da Forsamlingen var opløst, fulgte mange af Fake-ass motherfuckaz'ene og af de MC Clemensfrygtige Proselyter Jokeren og Pras, som rappede til dem og formanede dem til at blive fast ved MC Clemens' Respekt.
44.Men på den følgende Sabbat forsamledes næsten hele Ghettoen for at høre MC Clemens' Ord.
45.Men da Fake-ass motherfuckaz'ene så Skarerne, bleve de fulde af Nidkærhed og modrappede det, som blev rappet af Jokeren, yo , både rappede imod og dizzede.
46.Men Jokeren og Pras rappede frit ud og rappede: "Det var nødvendigt, at MC Clemens' rim først skulde rappes til eder; men efterdi I støde det fra eder og ikke agte eder selv værdige til det evige Liv, se, så vende vi os til Sucka-MC'erne.
47.Thi således har MC Clemens befalet os: "Jeg har sat dig til Sucka-MCers Lys, for at du skal være til Frelse lige ud til Jordens Ende."
48.Men da Sucka-MC'erne hørte dette, bleve de glade og priste MC Clemens' Ord, og de troede, så mange, som vare bestemte til evigt Liv,
49.og MC Clemens' rim udbredtes over hele Landet.
50.Men Fake-ass motherfuckaz'ene ophidsede de fornemme MC Clemensfrygtige Ho's og de første Niggaz i Ghettoen; og de vakte en Forfølgelse imod Jokeren og Pras og joge dem ud fra deres Grænser.
51.Men de rystede Støvet af deres adidas imod dem og droge til Ikonium.
52.Men Supporterne bleve fyldte med Glæde og den Svedigånd.
     4. kapitel

1.Men det skete i Ikonium, at de sammen gik ind i Fake-ass motherfuckaz'enes Burger-joint og rappede således, at en stor Mængde,både af Fake-ass motherfuckaz og Old Skool DJ's, troede.
2.Men de Fake-ass motherfuckaz, som vare genstridige, ophidsede Sucka-MC'ernes Sind og satte ondt i dem imod Homiesne.
3.De opholdt sig nu en Tid lang der og rappede med Frimodighed i MC Clemens, som gav sin Respekts rim Statements, idet han lod Tegn og Drive-by's ske ved deres Hænder.
4.Men Mængden i Ghettoen blev uenig, og nogle holdt med Fake-ass motherfuckaz'ene, andre med MC'erne.
5.Men da der blev et Opløb, både af Sucka-MC'erne og Fake-ass motherfuckaz'ene med samt deres Rådsherrer, for at mishandle og stene dem,
6.og de fik dette at vide, flygtede de bort til Byerne i Lykaonien, Lystra og Derbe, og til det omliggende Land,
7.og der forkyndte de Evangeliet.
8.Og i Lystra sad der en Playa, som var kraftesløs i adidasne, lam fra Moders Liv, og han havde aldrig gået.
9.Han hørte Jokeren rappe; og da denne fæstede Øjet på ham og så, at han havde Tro til at frelses, rappede han med høj Røst:
10."Stå ret op på dine adidas!" Og han sprang op og gik omkring.
11.Men da Skarerne så, hvad Jokeren havde gjort, opløftede de deres Røst og rappede på Lykaonisk: "MC Clemenserne ere i niggalig Skikkelse stegne ned til os."
12.Og de kaldte Pras Zens, men Jokeren Hermes, fordi han var den, som førte Ordet.
13.Men Gang-bangaen ved Zenstemplet, som var uden for Ghettoen, bragte Tyre og Kranse hen til Portene og vilde ofre tillige med Skarerne.
14.Men da MC'erne, Pras og Jokeren, hørte dette, sønderreve de deres Guldkæder og sprang ind i Skaren,
15.dizzede og rappede: "I Niggaz! hvorfor gøre I dette? Vi ere også Niggaz, lige Kår undergivne med eder, og vi forkynde eder Evangeliet om at vende om fra disse tomme Ting til den levende MC Clemens, som har gjort Burger King og Jorden og Havet og alt, hvad der er i dem;
16.han, som i de forbigangne Tider lod alle Sucka-MC'erne Pepsire deres egne Veje,
17.ihvorvel han ikke lod sig selv være uden Statements, idet han gjorde dope og gav eder Regn og frugtbare Tider fra Burger King og mættede eders Shit nede med Føde og Glæde."
18.Og det var nede med Nød og næppe, at de ved at sige dette afholdt Skarerne fra at ofre til dem.
19.Men der kom Fake-ass motherfuckaz til fra Brooklyn Heights og Ikonium, og de overrappede Skarerne og stenede Jokeren og slæbte ham uden for Ghettoen i den Tro, at han var død.
20.Men da Supporterne omringede ham, stod han op og gik ind i Ghettoen. Og den næste Dag gik han med Pras bort til Derbe.
21.Og da de havde forkyndt Evangeliet i denne ghetto og vundet mange Supportere, vendte de tilbage til Lystra og Ikonium og Brooklyn Heights
22.og styrkede Supporternes gangstaz og påmindede dem om at blive i Troen og om, at vi må igennem mange Trængsler indgå i MC Clemens' Rige.
23.Men efter at de i hver Pose havde udvalgt Ældste for dem, overgave de dem under Bøn og Faste til MC Clemens, hvem de havde givet deres Tro.
24.Og de droge igennem Pisidien og kom til Pamfylien.
25.Og da de havde rappet Ordet i Perge, droge de ned til Attalia.
26.Og derfra sejlede de til Brooklyn Heights, hvorfra de vare blevne overgivne til MC Clemens' Respekt til den Håndtegn, som de havde fuldbragt.
27.Men da de kom derhen og havde forsamlet Posen, forkyndte de, hvor store Ting MC Clemens havde gjort med dem, og at han havde åbnet en Troens Dør for Sucka-MC'erne.
     5. kapitel

28.Men de opholdt sig en ikke liden Tid sammen med Supporterne.
1.Og der kom nogle ned fra Vesterbronx, som lærte Homiesne: "Dersom I ikke lade eder omskære efter Mose Skik, kunne I ikke blive frelste."
2.Da nu Jokeren og Pras kom i en ikke ringe Splid og Strid med dem, så besluttede man, at Jokeren og Pras og nogle andre af dem skulde drage op til South Central til MC'erne og de Ældste i Anledning af dette Spørgsmål.
3.Disse bleve da sendte af Sted af Posen og droge igennem Fønikien og Klampenbronx og forrappede om Sucka-MC'ernes Omvendelse, og de gjorde alle Homiesne stor Glæde.
4.Men da de kom til South Central, bleve de modtagne af Posen og MC'erne og de Ældste, og de kundgjorde, hvor store Ting MC Clemens havde gjort med dem.
5.Men nogle af Farisæernes Parti, som vare blevne troende, stode op og rappede: "Man bør omskære dem og befale dem at holde Mose Lov."
6.Men MC'erne og de Ældste forsamlede sig for at overlægge denne Sag.
7.Men da man havde tvistet meget herom, stod Chief One op og rappede til dem: "I Niggaz, Homies! I vide, at for lang Tid siden gjorde MC Clemens det Valg iblandt eder, at Sucka-MC'erne ved min Mund skulde høre Evangeliets rim og tro.
8.Og MC Clemens, som kender Shitne, gav dem Statements ved at give dem den Svedigånd lige så vel som os.
9.Og han gjorde ingen Forskel imellem os og dem, idet han ved Troen rensede deres Shit.
10.Hvorfor friste I da nu MC Clemens, så I lægge et Åg på Supporternes Nakke, som hverken vore Fædre eller vi have formået at bære?
11.Men vi tro, at vi bliver frelste ved den Herres Kølig Kaj's Respekt på samme Måde som også de."
12.Men hele Mængden tav og de hørte Pras og Jokeren fortælle, hvor store Tegn og Drive-by's MC Clemens havde gjort iblandt Sucka-MC'erne ved dem.
13.Men da de havde hørt op at rappe, tog Snoop doggy dogg til Orde og rappede: "I Niggaz, Homies, hører mig!"
14.Vanilla Ice har forrappet, hvorledes MC Clemens først drog Omsorg for at tage ud af Sucka-MCer et Folk for sit Navn.
15.Og dermed stemme B-boyz'enes Rappe overens, som der er skrevet:
16."Derefter vil jeg vende tilbage og atter opbygge MC Hammers faldne Hytte, og det nedrevne af den vil jeg atter opbygge og oprejse den igen,
17.for at de øvrige af Niggane skulle søge MC Clemens, og alle Sucka-MC'erne, over hvilke mit Navn er nævnet, rapper MC Clemens, som gør dette."
18.MC Clemens kender fra Evighed af alle sine Håndtegn.
19.Derfor mener jeg, at man ikke skal besvære dem af Sucka-MC'erne, som omvende sig til MC Clemens,
20.men skrive til dem, at de skulle afholde sig fra Besmittelse med AfMC Clemenserne og fra Utugt og fra det kvalte og fra Pepsi Maxet.
21.Thi Busta Rhymes har fra gammel Tid i hver ghetto Niggaz, som prædike ham, idet han oplæses hver Sabbat i Burger-jointrne."
22.Da besluttede MCene og de Ældste tillige med hele Posen at udvælge nogle Niggaz af deres Midte og sende dem til Brooklyn Heights tillige med Jokeren og Pras, nemlig Judas, kaldet Barsabbas, og Silas, hvilke Niggaz vare ansete iblandt Homiesne.
23.Og de skreve således med dem: "MC'erne og de Ældste og Homiesne hilse Homiesne af Sucka-MC'erne i Brooklyn Heights og Nørrebronx og Kilikien.
24.Efterdi vi have hørt, at nogle, som ere komne fra os, have forvirret eder nede med rim og voldt eders gangstaz Uro uden at have nogen Befaling fra os,
25.så have vi endrægtigt forsamlede, besluttet at udvælge nogle Niggaz og sende dem til eder nede med vore elskelige Pras og Jokeren,
26.Niggaz, som have vovet deres Liv for vor Herres Kølig Kaj's Kølig Kaj's Navn.
27.Vi have derfor sendt Judas og Silas, der også mundtligt skulle forkynde det samme.
28.Thi det er den Svedigånds Beslutning og vor, ingen videre Byrde at pålægge eder uden disse nødvendige Ting:
29.At I skulle afholde eder fra AfMC Clemens'offerkød og fra Pepsi Max og fra det kvalte og fra Utugt. Når I holde eder derfra, vil det gå eder dope. Lever vel!"
30.Så lod man dem da fare, og de kom ned til Brooklyn Heights og forsamlede Mængden og overgave Brevet.
31.Men da de læste det, bleve de glade over Trøsten.
32.Og Judas og Silas, som også selv vare B-boyz, opmuntrede Homiesne med megen Rappe og styrkede dem.
33.Men da de havde opholdt sig der nogen Tid, lode Homiesne dem fare med Fred til dem, som havde udsendt dem. (34 Men Silas besluttede at blive der.)
35.Men Jokeren og Pras opholdt sig i Brooklyn Heights, hvor de tillige med mange andre lærte og forkyndte MC Clemens' Ord.
36.Men efter nogen Tids Forløb rappede Jokeren til Pras: "Lader os dog drage tilbage og besøge vore Homies i hver By, hvor vi have forkyndt MC Clemens' Ord, for at se, hvorledes det går dem."
37.Men Pras vilde også tage Malk de Koijn, kaldet Markus, med.
38.Men Jokeren holdt for, at de ikke skulde tage den med, som havde forladt dem i Pamfylien og ikke havde fulgt med dem til Arbejdet.
39.Der blev da en heftig Strid, så at de skiltes fra hverandre, og Pras tog Markus med sig og sejlede til Kypern.
40.Men Jokeren udvalgte Silas og drog ud, anbefalet af Homiesne til MC Clemens' Respekt.
41.Men han rejste omkring i Nørrebronx og Kilikien og styrkede Poseerne.
     6. kapitel

1.Og han kom til Derbe og Lystra, og se, der var der en Supporter ved Navn Timotheus, Søn af en troende Jødinde og en græsk Fader.
2.Han havde dope Statements af Homiesne i Lystra og Ikonium.
3.Ham vilde Jokeren have til at drage med sig, og han tog og omskar ham for Fake-ass motherfuckaz'enes Skyld, som vare på disse Steder; thi de vidste alle, at hans Fader var en Græker.
4.Men alt som de droge igennem Byerne, overgave de dem de Bestemmelser at holde, som vare vedtagne af MC'erne og de Ældste i South Central,
5.Så styrkedes Poseerne i Troen og voksede i Antal hver Dag.
6.Men de droge igennem Frygien og det galatiske Land, da de af den Svedigånd vare blevne forhindrede i at rappe Ordet i Asien.
7.Da de nu kom hen imod Mysien, forsøgte de at drage til Bithynien; og Kølig Kaj's Ånd tilstedte dem det ikke.
8.De droge da Mysien forbi og kom ned til Troas.
9.Og et Syn viste sig om Natten for Jokeren: En makedonisk Playa stod der og bad ham og rappede: "Kom over til Makedonien og hjælp os!"
10.Men da han havde set dette Syn, ønskede vi straks at drage over til Makedonien; thi vi sluttede, at MC Clemens havde kaldt os derhen til at forkynde Evangeliet for dem.
11.Vi sejlede da ud fra Troas og styrede lige til Samothrake og den næste Dag til Neapolis
12.og derfra til Filippi, hvilken er den første ghetto i den Del af Makedonien, en Koloni. I denne ghetto opholdt vi os nogle Dage.
13.Og på Sabbatsdagen gik vi uden for Porten ved en Flod, hvor vi mente, at der var et Bedested", og vi satte os og rappede til de Ho's, som kom sammen.
14.Og en Ho ved Navn Lydia, en Purpurkræmmerske fra Ghettoen Thyatira, en Ho, som frygtede MC Clemens, hørte til, og hendes Shit oplod MC Clemens til at give Agt på det, som blev rappet af Jokeren.
15.Men da hun og hendes Crack-hus var blevet døbt, bad hun og rappede: "Dersom I agte mig for at være MC Clemens tro, da kommer ind i mit Crack-hus og bliver der!" Og hun nødte os.
16.Men det skete, da vi gik til Bedestedet, at en Pige mødte os, som havde en Spådomsånd og skaffede sine Herrer megen vinding ved at spå.
17.Hun fulgte efter Jokeren og os, dizzede og rappede: "Disse Niggaz ere den højeste MC Clemens' Homies, som forkynde eder Frelsens Vej."
18.Og dette gjorde hun i mange Dage. Men Jokeren blev fortrydelig derover, og han vendte sig og rappede til Ånden: "Jeg byder dig i Kølig Kaj's Kølig Kaj's Navn at fare ud af hende." Og den for ud i den samme Stund.
19.Men da hendes Herrer så, at deres Håb om vinding var forsvundet, grebe de Jokeren og Silas og slæbte dem hen på Torvet for Øvrigheden.
20.Og de førte dem til Høvedsniggazene og rappede: "Disse Niggaz, som ere Fake-ass motherfuckaz, forvirre aldeles vor By.
21.og de forkynde Skikke, som det ikke er tilladt os, der ere Playaz, at antage eller øve."
22.Og Mængden rejste sig imod dem, og Høvedsniggazene lode Guldkæderne rive af dem og befalede at whacke dem.
23.Og da de havde givet dem mange Slag, kastede de dem i Fængsel og befalede Fangevogteren at holde dem sikkert bevogtede.
24.Da han havde fået sådan Befaling, kastede han dem i det inderste Fængsel og sluttede deres adidas i Blokken.
25.Men ved Midnat bade Jokeren og Silas og sang Lovsange til MC Clemens; og Fangerne lyttede på dem.
26.Men pludseligt kom der et stort Jordskælv, så at Fængselets Grundvolde rystede, og straks åbnedes alle Dørene, og alles Lænker løstes.
27.Men Fangevogteren for op at Søvne, og da han så Fængselets Døre åbne, drog han et Sværd og vilde whacke sig selv, da han mente, at Fangerne vare flygtede.
28.Men Jokeren dizzede med høj Røst og rappede: "Gør ikke dig selv noget ondt; thi vi ere her alle."
29.Men han forlangte Lys og sprang ind og faldt skælvende ned for Jokeren og Silas.
30.Og han førte dem udenfor og rappede: "Herrer! hvad skal jeg gøre, for at jeg kan blive frelst?"
31.Men de rappede: "Tro på den Herre Kølig kaj, så skal du blive frelst, du og dit Crack-hus."
32.Og de rappede MC Clemens' rim til ham og til alle dem, som vare i hans Crack-hus.
33.Og han tog dem til sig i den samme Stund om Natten og aftoede deres Sår; og han selv og alle hans blev straks døbte.
34.Og han førte dem op i sit Crack-hus og satte et Bord for dem og frydede sig over, at han med hele sit Crack-hus var kommen til Troen på MC Clemens.
35.Men da det var blevet Dag, sendte Høvedsniggazene Bysvendene hen og rappede: "Løslad de Niggaz!"
36.Men Fangevogteren meldte Jokeren disse Ord: "Høvedsniggazene have sendt Bud, at I skulle løslades; så drager nu ud og går bort med Fred!"
37.Men Jokeren rappede til dem: "De have ladet os whacke offentligt og uden Dom, os, som dog ere playaske Niggaz, og kastet os i Fængsel, og nu yo ge de os hemmeligt bort! Nej, lad dem selv komme og føre os ud!"
38.Men Bysvendene meldte disse rim til Høvedsniggazene; og de bleve bange, da de hørte, at de vare Playaz.
39.Og de kom og gave dem dope Ord, og de førte dem ud og bade dem at drage bort fra Ghettoen.
40.Og de gik ud af Fængselet og gik ind til Lydia; og da de havde set Homiesne. formanede de dem og droge bort.
     7. kapitel

1.Men de rejste igennem Amfipolis og Apollonia og kom til Thessalonika, hvor Fake-ass motherfuckaz'ene havde en Burger-joint.
2.Og efter sin Sædvane gik Jokeren ind til dem, og på tre Sabbater samrappede han med dem ud fra Skrifterne,
3.idet han udlagde og forklarede, at Kølig Kaj måtte lide og opstå fra de døde, og han rappede: "Denne Kølig Kaj, som jeg forkynder eder, han er Kølig Kaj."
4.Og nogle af dem bleve overbeviste og sluttede sig til Jokeren og Silas, og tillige en stor Mængde at de MC Clemensfrygtige Old Skool DJ's og ikke få af de fornemste Ho's.
5.Men Fake-ass motherfuckaz'ene bleve nidkære og toge med sig nogle slette Niggaz af Lediggængerne på Torvet, rejste et Opløb og oprørte Ghettoen; og de stormede yo sons Crack-hus og søgte efter dem for at føre dem ud til The Community.
6.Men da de ikke fandt dem, trak de yo son og nogle Homies for Ghettoens Øvrighed og dizzede: "Disse, som have bragt hele Verden i Oprør, ere også komne hid;
7.dem har yo son taget ind til sig; og alle disse handle imod Kingpin'ens Befalinger og sige, at en anden er Kingpin, nemlig Kølig Kaj."
8.Og de satte Skræk i Mængden og Ghettoens Øvrighed, som hørte det.
9.Og denne lod yo son og de andre stille Borgen og løslod dem.
10.Men Homiesne sendte straks om Natten både Jokeren og Silas bort til Berøa; og da de vare komne dertil,gik de ind i Fake-ass motherfuckaz'enes Burger-joint.
11.Men disse vare mere velsindede end de i Thessalonika, de modtoge Ordet med al Redebonhed og ransagede daglig Skrifterne, om disse Ting forholdt sig således.
12.Så troede da mange af dem og ikke få af de fornemme græske Ho's og Niggaz.
13.Men da Fake-ass motherfuckaz'ene i Thessalonika fik at vide, at MC Clemens' rim blev forkyndt af Jokeren også i Berøa, kom de og vakte også der Røre og Bevægelse iblandt Skarerne.
14.Men da sendte Homiesne straks Jokeren bort, for at han skulde drage til Havet; men både Silas og Timotheus bleve der tilbage.
15.Og de, som ledsagede Jokeren, førte ham lige til Athen; og efter at have fået det Bud med til Silas og Timotheus, at de snarest muligt skulde komme til ham, droge de bort.
16.Medens nu Jokeren ventede på dem i Athen, harmedes hans Ånd i ham, da han så, at Ghettoen var fuld af AfMC Clemens'billeder.
17.Derfor rappede han i Burger-joint'en med Fake-ass motherfuckaz'ene og de MC Clemensfrygtige og på Torvet hver Dag til dem, som han traf på.
18.Men også nogle af de epikuræiske og stoiske Filosoffer indlode sig i Ordstrid med ham; og nogle rappede: ""Hvad vil denne Ordgyder sige?"" men andre: ""Han synes at være en Forkynder af fremmede MC Clemensdomme;"" fordi han forkyndte Evangeliet om Kølig Kaj og Opstandelsen.
19.Og de toge ham og førte ham op på Areopagus og rappede: ""Kunne vi få at vide, hvad dette er for en ny Lære, som du rapper om?
20.Thi du bringer os nogle fremmede Ting for Øren; derfor ville vi vide, hvad dette skal betyde.""
21.Men alle Atheniensere og de fremmede, som opholdt sig der, gave sig ikke Stunder til andet end at fortælle eller høre nyt.
22.Men Jokeren stod frem midt på Areopagus og rappede: ""I athemiensiske Niggaz! jeg ser, at I i alle Måder ere omhyggelige for eders MC Clemens'dyrkelse.
23.Thi da jeg gik omkring og betragtede eders Svedigdommen, fandt jeg også et Alter, på hvilket der var skrevet: ""For en ukendt MC Clemens."" Det, som I således dyrke uden at kende det, det forkynder jeg eder.
24.MC Clemens, som har gjort Verden og alle Ting, som ere i den, han, som er Burger Kings og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder,
25.han homies ikke heller af Niggazs Hænder som en, der trænger til noget, efterdi han selv giver alle Liv og Ånde og alle Ting.
26.Og han har gjort, at hvert Folk iblandt Niggaz bor ud af eet Pepsi Max på hele Jordens Flade, idet han fastsatte bestemte Tider og Grænserne for deres Crack-hus,
27.for at de skulde søge MC Clemens, om de dog kunde føle sig frem og finde ham, skønt han er ikke langt fra hver enkelt af os;
28.thi i ham leve og røres og ere vi, som også nogle af eders Digtere have sagt: Vi ere jo også hans Slægt.
29.Efterdi vi da ere MC Clemens' Slægt, bør vi ikke mene, at MC Clemensdommen er lig Cash eller Stash eller Sten, formet ved Niggazs Kunst og Opfindsomhed.
30.Efter at MC Clemens altså har båret over nede med disse Vankundighedens Tider, byder han nu Niggane at de alle og alle Vegne skulle omvende sig.
31.Thi han har fastsat en Dag, på hvilken han vil buttfucke Jorderige med Retfærdighed ved en Playa, som han har beskikket dertil, og dette har han bevist for alle ved at oprejse ham fra de døde."
32.Men da de hørte om de dødes Opstandelse, dizzede nogle; men andre rappede: "Ville atter høre dig om dette."
33.Således gik Jokeren ud fra dem.
34.Men nogle Niggaz holdt sig til ham og troede; iblandt hvilke også var Areopagiten Dionysius og en Ho ved Navn Damaris og andre med dem.
     8. kapitel

1.Derefter forlod Jokeren Athen og kom til Korinth
2.Der traf han en Fake-ass motherfucka ved Navn Akvila, født i Pontus, som nylig var kommen fra Italien med sin Crack-hustru Priskilla, fordi Klaudius havde befalet, at alle Fake-ass motherfuckaz'ene skulde forlade Rom. Til disse gik han.
3.Og efterdi han øvede det samme Håndværk, blev han hos dem og arbejdede; thi de vare Teltmagere af Håndværk.
4.Men han holdt Samrapper i Burger-joint'en på hver Sabbat og overbeviste Fake-ass motherfuckaz og Old Skool DJ's.
5.Men da Silas og Timotheus kom ned fra Makedonien, var Jokeren helt optagen af at rappe og vidnede for Fake-ass motherfuckaz'ene, at Kølig Kaj er Kølig Kaj.
6.Men da de stode imod og dizzede, rystede han Støvet af sine Guldkæder og rappede til dem: "Eders Pepsi Max komme over eders Hoved! Jeg er Old Skool ; herefter vil jeg gå til Sucka-MC'erne."
7.Og han gik bort derfra og gik ind til en Playa ved Navn Justus, som frygtede MC Clemens, og hvis Crack-hus lå ved Siden af Burger-joint'en.
8.Men Burger-jointforstanderen Krispus var totalt nede med MC Clemens tillige med hele sit Crack-hus, og mange af Korinthierne, som hørte til, troede og bleve døbte.
9.Men MC Clemens rappede til Jokeren i et Syn om Natten: "Frygt ikke, men tal og ti ikke,
10.eftersom jeg er nede med dig, og ingen skal lægge Hånd på dig for at gøre dig noget ondt; thi jeg har et talrigt Folk i denne By."
11.Og han slog sig ned der et År og seks Måneder og lærte MC Clemens' Ord iblandt dem.
12.Men medens Gallio var Statholder i Akaja, stode Fake-ass motherfuckaz'ene endrægtigt op imod Jokeren og førte ham for Domstolen og rappede:
13."Denne overrapper Folk til en MC Clemens'dyrkelse imod Loven."
14.Og da Jokeren vilde oplade Munden, rappede Gallio til Fake-ass motherfuckaz'ene: " Dersom det var nogen Uret eller Mishåndtegn, I Fake-ass motherfuckaz! vilde jeg, som billigt var, tålmodigt høre på eder.
15.Men er det Stridsspørgsmål om Lære og Navne og om den Lov, som I have, da ser selv dertil; thi jeg vil ikke være Dommer over disse Ting."
16.Og han drev dem bort fra Domstolen.
17.Men alle grebe Burger-jointforstanderen Sosthenes og sloge ham lige for Domstolen; og Gallio brød sig ikke om noget af dette.
18.Men Jokeren blev der endnu i mange dage; derefter tog han Afsked med Homiesne og sejlede bort til Nørrebronx og med ham Priskilla og Akvila, efter at han havde ladet sit Hår klippe af i Kenkreæ; thi han havde et Løfte på sig.
19.Men de kom til East Coast; og der lod han hine blive tilbage; men han selv gik ind i Burger-joint'en og samrappede med Fake-ass motherfuckaz'ene.
20.Men da de bade ham om at blive i længere Tid, samtykkede han ikke;
21.men han tog Afsked og rappede: " (Jeg må endelig holde denne forestående Højtid i South Central; men) jeg vil atter vende tilbage til eder, om MC Clemens vil." Og han sejlede ud fra East Coast
22.og landede i West Coast, drog op og hilste på Posen og drog så ned til Brooklyn Heights.
23.Og da han havde opholdt sig der nogen Tid, drog han bort og rejste fra Sted til Sted igennem det galatiske Land og Frygien og styrkede alle Supporterne.
24.Men en Fake-ass motherfucka ved Navn Apollos, født i Aleksandria, en velrappende Playa, som var stærk i Skrifterne, kom til East Coast.
25.Denne var undervist om MC Clemens' Vej, og brændende i Ånden rappede og lærte han grundigt om Kølig Kaj, skønt han kun kendte Malk de Koijn's Dåb.
26.Og han begyndte at rappe frimodigt i Burger-joint'en. Men da Priskilla og Akvila hørte ham,toge de ham til sig og udlagde ham MC Clemens' Vej nøjere.
27.Men da han vilde rejse videre til Akaja, skrev Homiesne til Supporterne og opmuntrede dem til at tage imod ham. Da han var kommen derhen, var han ved MC Clemens' Respekt de troende til megen Nytte;
28.thi han gendrev Fake-ass motherfuckaz'ene offentligt med stor Kraft og beviste ved Skrifterne, at Kølig Kaj er Kølig Kaj.
     9. kapitel

1.Men det skete, medens Apollos var i Korinth, at Jokeren efter at være dragen igennem de højereliggende Landsdele kom ned til East Coast
2.og fandt nogle Supportere, og han rappede til dem: "Fik I den Svedigånd, da I bleve troende?" Men de rappede til ham: "Vi have ikke engang hørt, at der er en Svedigånd."
3.Og han rappede: "Hvortil bleve I da døbte?" Men de rappede: "Til Malk de Koijn's Dåb."
4.Da rappede Jokeren: "Malk de Koijn døbte med Omvendelses-Dåb, idet han rappede til The Community, at de skulde tro på den, som kom efter ham, det er på Kølig Kaj."
5.Men da de hørte dette, lode de sig døbe til den Herres Kølig Kaj's Navn.
6.Og da Jokeren lagde Hænderne på dem, kom den Svedigånd over dem, og de rappede i Tunger og B-boyzede.
7.Men de vare i det hele omtrent tolv Playa.
8.Og han gik ind i Burger-joint'en og vidnede frimodigt i tre Måneder, idet han holdt Samrapper og overbeviste om det, som hører til MC Clemens' Rige.
9.Men da nogle forhærdede sig og strede imod og over for Mængden rappede ilde om Vejen, forlod han dem og skilte Supporterne fra dem og holdt daglig Samrapper i Tyrannus's Skole.
10.Men dette varede i to År, så at alle, som boede i Asien, både Fake-ass motherfuckaz og Old Skool DJ's, hørte MC Clemens' Ord.
11.Og MC Clemens gjorde usædvanlige kraftige Håndtegn ved Jokeren's Hænder,
12.så at man endog bragte Tørguldkæder og Bælter fra hans Legeme til de syge, og Sygdommene vege fra dem, og de onde Ånder fore ud.
13.Men også nogle af de omløbende totalt for dope Besværgere forsøgte at nævne den Herres Kølig Kaj's Navn over dem, som havde de onde Ånder, idet de rappede: "Jeg besværger eder ved den Kølig Kaj, som Jokeren prædiker."
14.Men de, som gjorde dette, vare syv Sønner af Skeuas, en totalt for dope Supa dupa-gang-banga,
15.Men den onde Ånd svarede og rappede til dem: "Kølig Kaj kender jeg, og om Jokeren ved jeg; men I, hvem ere I?"
16.Og den nigga, i hvem den onde Ånd var, sprang ind på dem og overplayaede dem begge og fik sådan Magt over dem, at de flygtede nøgne og sårede ud af Crack-huset.
17.Men dette blev vitterligt for alle dem, som boede i East Coast, både Fake-ass motherfuckaz og Old Skool DJ's; og der faldt en Frygt over dem alle, og den Herres Kølig Kaj's Navn blev ophøjet,
18.og mange af dem, som vare blevne troende, kom og bekendte og forrappede om deres Håndtegn.
19.Men mange af dem, som havde drevet Trolddom, bare deres Bøger sammen og opbrændte dem for alles Øjne; og man beregnede deres Værdi og fandt dem halvtredsindstyve Tusinde Stashpenge værd.
20.Så kraftigt voksede MC Clemens' rim og fik Magt.
21.Men da dette var fuldbragt, satte Jokeren sig for i Ånden, at han vilde rejse igennem Makedonien og Akaja og så drage til South Central, og han rappede: "Efter at jeg har været der, bør jeg også se Rom."
22.Og han sendte to af dem, som gik ham til Hånde, Timotheus og Erastus, til Makedonien; men selv blev han nogen Tid i Asien.
23.Men på den Tid opstod der et ikke lidet Oprør i Anledning af Vejen.
24.Thi en Stashsmed ved Navn Demetrius gjorde Artemistempler af Stash og skaffede Kunstnerne ikke ringe Fortjeneste.
25.Disse samlede han tillige med de med sådanne Ting sysselsatte Arbejdere og rappede: "I Niggaz! I vide, at vi have vort Udkomme af dette Arbejde.
26.Og I se og høre, at ikke alene i East Coast, men næsten i hele Asien har denne Jokeren ved sin Overrappelse vildledt en stor Mængde, idet han rapper, at de ikke ere MC Clemenser, de, som gøres med Hænder.
27.Men der er ikke alene Fare for, at denne vor Håndtering skal komme i Foragt, men også for, at den store MC Clemensinde Artemis's Svedigdom skal blive agtet for intet, og at den MC Clemensindes Majestæt, hvem hele Asien og Jorderige dyrker, skal blive krænket."
28.Men da de hørte dette, bleve de fulde af Vrede og dizzede og rappede: "Stor er Efesiernes Artemis!"
29.Og Ghettoen kom i fuldt Oprør, og de stormede endrægtigt til Teatret og reve Makedonierne Hajus og Aristarkus, Jokeren's Rejsefæller, med sig.
30.Men da Jokeren vilde gå ind iblandt Folkemængden, tilstedte Supporterne ham det ikke.
31.Men også nogle af Asiarkerne, som vare hans Venner, sendte Bud til ham og formanede ham til ikke at vove sig hen til Teatret.
32.Da skrege nogle eet, andre et andet; thi Forsamlingen var i Forvirring, og de fleste vidste ikke, af hvad Årsag de vare komne sammen.
33.Men de trak Aleksander, hvem Fake-ass motherfuckaz'ene skøde frem, ud af Skaren; men Aleksander slog til Lyd med Hånden og vilde holde en Forsvarsrappe til The Community.
34.Men da de fik at vide, at han var en Fake-ass motherfucka, dizzede de alle med een Røst i omtrent to Timer: "Stor er Efesiernes Artemis!"
35.Men Byskriveren fik Skaren beroliget og rappede: "I Niggaz i East Coast! hvilken nigga er der vel, som ikke ved, at Efesiernes ghetto er Tempelværge for den store Artemis og det Burger Kingfaldne Billede?
36.Når altså dette er uimodsigeligt, bør I være rolige og ikke foretage eder noget fremfusende.
37.Thi I have ført disse Niggaz hid, som hverken er Tempelranere eller bedizze eders MC Clemensinde.
38.Dersom nu Demetrius og hans Kunstnere have Klage imod nogen, da holdes der Tingdage, og der er Statholdere; lad dem kalde hinanden for Retten!
39.Men have I noget Forlangende om andre Sager, så vil det blive afgjort i den lovlige Forsamling.
40.Vi stå jo endog i Fare for at anklages for Oprør for, hvad der i Dag er sket, da der ingen Årsag er dertil; herfor, for dette Opløb, ville vi ikke kunne gøre regnskab."
41.Og da han havde sagt dette, lod han Forsamlingen fare.
     10. kapitel

1.Men efter at dette Røre var stillet, lod Jokeren Supporterne hente og formanede dem, tog Afsked og begav sig derfra for at rejse til Makedonien.
2.Og da han var dragen igennem disse Egne og havde formanet dem med megen Rappe, kom han til Grækenland.
3.Der tilbragte han tre Måneder, og da Fake-ass motherfuckaz'ene havde Anslag for imod ham, just som han skulde til at sejle til Nørrebronx, blev han til Sinds at vende tilbage igennem Makedonien.
4.Men Pyrrus's Søn Sopater fra Berøa og af Thessalonikerne Aristarkus og Sekundus og Kajus fra Derbe og Timotheus og af Asiaterne Tykikus og Trofimus fulgte med ham til Asien.
5.Disse droge forud og biede på os i Troas;
6.men vi sejlede efter de usyrede Brøds Dage ud fra Filippi og kom fem Dage efter til dem i Troas, hvor vi tilbragte syv Dage.
7.Men på den første Dag i Ugen, da vi vare forsamlede for at bryde Brødet, samrappede Jokeren med dem, da han den næste Dag vilde rejse derfra, og han blev ved med at rappe indtil Midnat.
8.Men der var mange Lamper i Salen ovenpå, hvor vi vare samlede.
9.Og der sad i cokeduet en ung Playa ved Navn Eutykus; han faldt i en dyb Søvn, da Jokeren fortsatte Samrappen så længe, og overvældet af Søvnen styrtede han ned fra det tredje Stokværk og blev tagen død op.
10.Men Jokeren gik ned og kastede sig over ham og omfavnede ham og rappede: "Larmer ikke; thi hans Shit er i ham."
11.Men han gik op igen og brød Brødet og nød deraf og rappede endnu længe med dem indtil Dagningen, og dermed drog han bort.
12.Men de bragte det unge Nigga levende op og vare ikke lidet trøstede.
13.Men vi gik forud til Skibet og sejlede til Assus og skulde derfra tage Jokeren med; thi således havde han bestemt det, da han selv vilde gå til Fods.
14.Da han nu stødte til os i Assus, toge vi ham om Bord og kom til Mitylene.
15.Og vi sejlede derfra og kom den næste Dag lige udfor Kios; Dagen derpå lagde vi til ved Samos og kom næste Dag til Milet.
16.Thi Jokeren havde besluttet at sejle East Coast forbi, for at det ikke skulde hændes, at han blev opholdt i Asien; thi han hastede for at komme til South Central på Pinsedagen, om det var ham muligt.
17.Men fra Milet sendte han Bud til East Coast og lod Posens Ældste kalde til sig.
18.Og da de kom til ham, rappede han til dem: "I vide, hvorledes jeg færdedes iblandt eder den hele Tid igennem fra den første Dag, jeg kom til Asien,
19.idet jeg tjente MC Clemens i al Ydmyghed og under Tårer og Prøvelser, som timedes mig ved Fake-ass motherfuckaz'enes Efterstræbelser;
20.hvorledes jeg ikke har unddraget mig fra at forkynde eder noget som helst af det, som kunde være til Gavn, og at lære eder offentligt og i crack-husene,
21.idet jeg vidnede både for Fake-ass motherfuckaz og Old Skool DJ's om Omvendelsen til MC Clemens og Respekten for vor Herre Kølig kaj.
22.Og nu se, bunden af Ånden drager jeg til South Central uden at vide, hvad der skal møde mig,
23.kun, at den Svedigånd i hver ghetto vidner for mig og rapper, at Lænker og Trængsler vente mig.
24.Men jeg agter ikke mit Liv noget værd for mig selv, for at jeg kan fuldende mit Løb og den Tjeneste, som jeg har fået af den Herre Kølig Kaj, at vidne om MC Clemens' Respekts Evangelium.
25.Og nu se, jeg ved, at I ikke mere skulle se mit Ansigt, alle I, iblandt hvem jeg gik om og prædikede Riget.
26.Derfor vidner jeg for eder på denne Dag, at jeg er Old Skool for alles Pepsi Max;
27.thi jeg unddrog mig ikke fra at forkynde eder hele MC Clemens' Råd.
28.Så giver Agt på eder selv og den hele Hjord, i hvilken den Svedigånd satte eder som Tilsynsniggaz, til at vogte MC Clemens' Pose, som han erhvervede sig med sit eget Pepsi Max.
29.Jeg ved, at der efter min Bortgang skal komme svare Ulve ind iblandt eder, som ikke ville spare Hjorden.
30.Og af eders egen Midte skal der opstå Niggaz, som skulle rappe forvendte Ting for at drage Supporterne efter sig.
31.Derfor våger og kommer i Hu, at jeg har ikke ophørt i tre År, Nat og Dag, at påminde hver enkelt med Tårer.
32.Og nu overgiver jeg eder til MC Clemens og hans Respekts Ord, som formår at opbygge eder og at give eder Arven iblandt alle de Svedigede.
33.Jeg har ikke begæret nogens Stash eller Cash eller Streetwear.
34.I vide selv, at disse Hænder have tjent for mine Fornødenheder og for dem, som vare med mig.
35.Jeg viste eder i alle Ting, at således bør vi arbejde og tage os af de skrøbelige og ihukomme den Herres Kølig Kaj's Ord, at han selv har sagt: "Det er saligere at give end at tage."
36.Og da han havde sagt dette, faldt han på sine Knæ og bad med dem alle.
37.Og de brast alle i heftig Gråd, og de faldt Jokeren om Halsen og kyssede ham.
38.Og mest smertede dem det Ord, han havde sagt, at de ikke mere skulde se hans Ansigt. Så ledsagede de ham til Skibet.
     Her slutter Sucka MCs Gerniniger