Fra: Alexanderband
Til: daneage@inet.uni-c.dk
Vred pensionist
    Kære Ældresagen

Jeg er en Pensionist på 82 1/2.
Jeg synes, at de Gamle i Danmark
har daarligere Vilkaar end nogensinde.
Da jeg var Barn kan jeg huske, at vi
hvert Foraar bar Morfar med ud i
Stalden og spulede ham. Den slags
Omsorg for de Ældre finder De ikke i dag.
Tag nu f.eks. min Hjemmehjælper.
Hun har savet mine Ben af og givet
dem til sine Børn.
Kommunen vil ikke hjælpe mig og
siger, at det er min egen Skyld.
Mage til uvornhed!!
De Unge af i dag har ingen Moral.
Kan vi faa Stauning og Ingemann tilbage!

Ejner, pensionist.

Svar: Intet