Fra: "Jesper Stensgaard Nielsen"
Til: Mads Roesdahl MAR@fbr.dk
Date: 23 Jun 1999 01:50
Defekt Grus
   
Kære forbrugerrådet
I torsdags fik jeg leveret halvanden tons grus,
som ved nærmere eftersyn viste sig, at være defekt.
Jeg skriver til jer for at høre, om der er nogen mulighed for,
at jeg kan få mine penge tilbage.
Hilsen Edith

Svar:

Kære Edith,

Købeloven gælder også for byggematerialer.
Når du modtager defekte varer skal du reklamere til leverandøren straks når du opdager fejlen.
Du har ikke i første omgang krav på at få dine penge igen.
Leverandøren kan vælge at levere nyt grus, der overholder specifikationerne.
Hvis han ikke vil/kan gøre det, kan du kræve at købet bliver ophævet.
Det vil sige at leverandøren skal hente gruset og give dig pengene igen.

Forbrugerklagenævnet behandler desværre ikke klager over byggematerialer.
Derfor bliver du nødt til at gå rettens vej, hvis du skal have dine penge igen.
Hvis du ikke har betalt kan du nægte at betale.
Du bør samtidigt kræve erstatning svarende til dine omkostninger ved
at få gruset kørt væk. Hvis leverandøren mener at gruset er godt nok,
kan han så vælge at anlægge sag mod dig. Hvis du taber sagen påløber der omkostninger.
Vær opmærksom på at du i din familieforsikring eller bygningskaskoforsikring eventuelt har
en retshjælpsforsikring, dog med en selvrisiko på mindst 2500 kr.

Gennerelt skal man være varsom med at indlede retssager om små beløb.
Jeg ved ikke hvor stort et beløb, der er tale om her, men vurderer,
at du under alle omstændigheder vil være bedst tjent med at få en frivillig aftale med leverandøren,
også selv om den ikke giver dig helt ret, simpelthen fordi der er for besværligt og dyrt at føre retssager.

-----------------------
Mads Roesdahl
Forbrugerrådet - Danish Consumer Council
Fiolstræde 17 - Postboks 2188
DK-1017 København K
DENMARK