Bibelen har, som vi alle ved, ALTID ret. F.eks. står det i Johannes' Åbenbaring, at der skal komme en ny vært i Lykkehjulet, som er så gusten, at kun tre danskere kan holde ud at se på ham et helt program igennem uden at deres indvolde sprænger i luften (Kapitel 16, vers 9). Men det ligger meget op til fortolkningen, det er rigtigt.

Alexanderband har leget lidt med Bibelen - Apostlenes Gerninger fra det Nye Testamente - og fundet helt utrolige sammenhænnge og sandheder, som ingen har set før. Det hele blot med en LILLE bitte smule hjælp fra Word's søg-og-erstat funktion. Vi har ikke selv lavet et ord om - det er Word, der har gjort det hele.

Vi har fundet tre nye måder at læse Bibelen på. Vi har lavet alle disse ord-ombytninger for at hjælpe læseren på sporet af den VIRKELIGE Bibel.

Det var Moses, der sagde, at vi skulle. Og det er ham, I må klage til, hvis I ikke kan lide, hvad I læser.

I kan skrive til ham på moses@monstertrucks.com.