Alle Ungkarle-ensembler forventes at have fire Hovedskikkelser, som hver især have en ønsket Effekt paa nutidens unge Fruentimmere.

Karetmageren: Dette er den unge paalidelige Mand, der kurtiserer Ungmøen med løfter om en straalende Medgift. Han er så afgjort af den phlegmatiske Natur, en Realist der ofte forlade ensemblet for at blive Etatsraad eller Konsul. Blot udstyret med en ganske lille Fiil kan Karetmageren forvandle et veludvokset Egetræ til en fuldt udstyret Karet paa mindre end tyve Minutter. Han ses ofte spankulere langs Voldene kun iført Flip og Stræk-buks, nynnende Variete-Sange med en Blusel saa strunk.

Gullasch-Baronen: Her ser vi et Exempel paa den moderne og korrumperede Ungdom. Gullasch-Baronen er en rigtig Laban, der lægger voldsomt an på den unge Dame blot for at stjæle hendes Moppe, partere den og sælge den i Daaser til udmarvede Soldater ved Fronten. Han er en Fritænker og en Plattenslager, der følger den Franske Mode, bruger Monokel og køre paa Vælte-Peter i stor hastighed op og ned ad Valby Bakke. Han skilles ofte ud af Ensemblet efter ganske kort Tid, faar Tæring og døer en ensom og udmarvende Død.

Ballon-Skipperen: Den skye og generte Type, som ofte blusses og slaaer Blikket ned hvis Ord som "Kurtisane", "forliebt" eller "Urin-Slæde" nævnes i hans Paahør. Ballon-Skipperen er af udpræget følsom Natur, en Phantast som leve ganske i Stemningen. Han kurtiserer Damerne med Vers og Sang men styrter som oftest ned med sin Ballon i sit syvogtyvende aar, som oftest en følge af indtagelse af Æter og Morphin. De unge møer begræde hans Skæbne, og befamle hans Statue på Nytorv.

Ung-Fascisten: Af voldsomt kolerisk Natur gaar Ung-fascisten ofte bersærk til ensemblets Concerter og knuser Waldhorn og stamper på Violoncello. Han er Ensemblets uberegnelige Element, fræk og paagaaende, og hans Moustache alene antager ofte Dimensioner som en større By i Provinsen. De unge Møer daane naar de ser ham gaa i synkron Stræk-March og invadere Øst-Europæiske Lande altimens han sjunge til Kejserens Ære. Han er i Sandhed en Sjuft, som hyppe de unge Damer ganske til Pulver mens han samtidigt udraderer Folkeslag til højre og venstre.

Mamelukker
*GG* jeg synes bare Karetmager Nick er saa nuser *lol* jeg saa dem i Lille Grønnegade Teatret og smed mine Mamelukker op på Scenen til dem NICK I LOVE YOU 1000 kys zuper-etatzraaden

TJ: Ja altsaa jeg maa sige at vi er meget kiede af at Pøbelen saaledes smider deres Benklæder op på Scenen naar vi optræder. Vi kan jo ikke knuse Bolsjevismen med et sæt Mamelukker. Kast snarere en Muskedonner op, eller en Panserkrydser. Saa kan vi bekrige landets Fjender, knuse Svensken, og tryne Tysken.


Stavnsbaandet
Efter MC Estrup forlod gruppen synes jeg kvaliteten er blevet afgjort ringere... og deres optræden ved Slaget på Rheden var afskyelig. Er al musik ikke blevet værre siden Stavnsbaandets Ophævelse ? Det forekommer mig saa. Hej hej fra Fr. VII.

BISMARCK: Vi svarer ikke paa Spørgsmaal om MC Estrup. Han forlod os for at faa en Solo-Karriere, og det er hans Valg. Sidst jeg saa ham stod han paa Kastellet og spillede Trækbasun. Vi elske ham stadigvæk, vi ønske ham blot en voldsom Død. Han est en Crazy Nigga, og vi battle ham og whacke ham og dizze derpaa hans døde Korpus.


Tæring & Sot
Oberstzone styrer, de er meget bedre end Bismarck & Jay. Der er rygter om at TJ har Tæring og Sot. Er der Sandhed deri ? Jeg må løbe nu, Tysken kommer!!

NICK: Vi haver behandlet TJ's Sygdom med Igler og Aareladninger og han er nu saa god som ny. Han sjunge atter med sin kraftige Stemme, og dunke atter sit blodfyldte Lem i Qvindernes Skjød, HErren være mit Vidne.


Kulso
Jeg er en 82-aarig Kulso fra et Fiskerleje ved Harboøre og jeg ELSKER NICK!!! NICK JEG VIL PÅ STRANDHUGST MED DIG!! TAG MIG NICK, JEG ER DIN BOLERSKE!

HARVEY: Jeg holder mig en Stald af Bolersker til Morskab og Adspredelse. Når de ser mit saare store Moustache maa de holde op i Kjolerne saa jeg kan komme til. Jeg boler ikke Rejekællinger og andet Rak, alt andet spidder jeg med min brustne Fallos, mens jeg cruise i min Karet og sippe mit Thevand.


Lavet af: Sune & Esben

Til forsiden