Vi bringer dig her billeder fra valgkampens hidsige slutspurt. Alle partierne har i den forgangne uge været på stikkerne for at kapre tvivlerne. Som sagerne står, ligner Anti-Ældre partiet en vinder efter den uforklarlige men massive støtte de har modtaget af Gigtforeningen.Anti-Ældre partiet

Partiet holdt et gigantisk vælgermøde i Tropehuset, hvor folk blev gejlet op til at marchere mod De Gamles By i stimer.

En veloplagt, snerrende Sknatlo opstillede sig foran indgangen til De Gamles By overfor Panum Instituttet og rasede imod gamle mennesker mens han uddelte roser til forbipasserende. Alle er enige om at han ligner en vinder.

Partiets 5-minutters kampagnevideo har vakt jubel overalt hvor den har været vist.

I denne video ses:

Bølgende kornmarker. Musik af Bent Fabricius Bjerre. Sknatlo møder Hendes Majestæt dronningen. Sknatlo snurrer rundt på ryggen og laver Ormen.

Derefter afbrændes alle flag i verden, mens 100 pølsemænd skyder op i luften med automatvåben.

Til slut stables danskerne knogler i pyramider langs Roskildevej, mens der advares mod:

1) gamle mennesker
2) faren ved at undlade at bruge tandtråd


Knutzi den Brave

Der er fundet hvidt pulver inde på Amo melfabrikken. Men hvad bliver der gjort ved det?

De traditionelle partier har spillet fallit!

Knutzi kører frem med et program som ingen kan finde hoved eller hale i, og det bliver i sidste ende hans klare fordel.