Naar De første gang møder Deres Svigerforældre, bør De ikke strax bede "om Penge til noget at ryge paa". Vent til De er kommet inden for, og De vil typisk kunne finde noget i Svigerforældrenes Hus, som glider nemt ned i Lommen og kan omsættes paa Gaden.

Her er nogle andre Bemærkninger, som jeg gennem Tiden har hørt ved første Møde mellem den unge Mand og hans tilkommende Svigerforældre:

"Jeg skal saadan bruge Pias Nyre"

"Jeg kender én, som vil give mig 300 kroner for Deres Datter."

"Er Deres Datters Røv forsikret? Den har lavet en Buule i mine Hoser."


Jeg kan ikke anbefale nogen af disse Replikker. Læg i stedet stille ud:

"Goddag, Hr. og Fru X, jeg hedder ... og jeg er meget indtaget i Deres Datter. Jeg vil gerne have lov til at optage en exclusiv Video med hende, som jeg kan garantere kun bliver udsendt i Tyskland. Vi kan dele Fortjenesten."

Saaledes vil de strax se, at De er ambitiøs, ærlig, og intelligent - alt det, De vil ønske af en Svigersøn.

Er De en ung Pige, kan de lægge ud med:
"Goddag Hr. og Fru X, jeg er dum som en Aborre, men lur mig om det ikke alligevel vil lykkes mig at drive Deres Søn til vanvid og efterlade ham som et fordrukkent, svindsotigt Vrag i en ussel Værelse paa Amager."

Det bryder Isen.
Hvis De under en Visit omkring en Begravelse føler stor trang til at skænde Liiget, er det vigtigt at De i første Omgang sørger for at styre Deres Lyster. Ligskænding betragtes i flere Omgangskredse som værende uhensynsfuldt, hvorfor De bør henstille Dem. Gør en Undskyldning, og fortræk Dem saa med Liiget til Toilettet, hvor De i fred og ro vil kunne skænde løs saa meget De lyster.

Usømmelig omgang med Liig regnes til blandt de smaa Synder som ingen af os kan sige sig fuldstændigt fri for, men der er ingen Grund til at udpensle Sandheden. Altsaa: gaa stille med Dørene, og sørg for at skænde Liiget ordentligt og omhyggeligt.

Ethvert sløseri i denne henseende maa regnes som yderst dadelværdigt, og ildelugtende.

Gør man offentlig Audiens hos de Statslige Instanser, skeer det som bekendt ofte, at man faar lyst til dét, der populært kaldes 'en hurtig Spiller'. Dette kan ske ved afleveringen af en laant Bog, i Kirken ved Barnedaab eller ved Examination paa Universitetet. Her har jeg tit og ofte set Folk pludselig hive Svaberen op af Hoserne og give sig til at gnubbe dygtigt paa den for at udgyde rigelige mængder af Sperma udover Bibliotekar, Præst eller Censor.

Dette opfattes af mange som flatterende, hvorfor De bør tage Dem iagt. Vent til De er alene, og find saa et ubemærket Sted, hvor De kan, som man siger 'høvle løes paa Bananen' eller 'køere Tuur med Enhaandsdræsinen'.

Er dette ikke mueligt, bør De i det mindste dække Dem til - f.eks. med den grønne Dug paa Examensbordet, eller præstens Kaabe - og i Stilhed udgyde deres Sperma paa Gulvet, hvor det ikke vil bemærkes.


Alexanderband